Adelaide Whiteley (1830 - 1919) Profile

Adelaide Whiteley

The Ridges family sailed to San Pedro California from Sydney, Australia in 1856 on the ship Jenny Ford.

Read More
Media
Adelaide Whiteley (1830 - 1919) Profile
Adelaide Whiteley (1830 - 1919) Profile
;