Edward Thomas Gambles (1912 - 1999) Profile

Edward Thomas Gambles

Media
Edward Thomas Gambles (1912 - 1999) Profile
Edward Thomas Gambles (1912 - 1999) Profile
Elders Gambles and Kelly, Samoan Mission, ca 1935
Elders Gambles and Kelly, Samoan Mission, ca 1935
Samoa missionaries, 1936-1937
Samoa missionaries, 1936-1937
Mission Photo
Mission Photo
Missionaries in Samoa, 1935-36
Missionaries in Samoa, 1935-36
Missionaries in Samoa, ca 1935
Missionaries in Samoa, ca 1935

Sources