Emma Smith Thomas (1836 - 1923) Profile

Emma Smith Thomas

Emma was re-baptized at Salt Lake City on 27 April 1851.

Read More
Media
Emma Smith Thomas (1836 - 1923) Profile
Emma Smith Thomas (1836 - 1923) Profile

Sources

;