John Gordon

The Gordon family sailed to the United States in 1859 on the ship William Tapscott.

Read More

Sources

;