Kathyrn Smith Finlayson (1918 - 2009) Profile

Kathryn Smith Finlayson

Media
Kathyrn Smith Finlayson (1918 - 2009) Profile
Kathyrn Smith Finlayson (1918 - 2009) Profile
June 1940, Mission photo
June 1940, Mission photo
Mission Photo
Mission Photo

Sources

;