Thomas Christian Jensen (1818 - 1903) Profile

Thomas Christian Jensen

The Jensen family sailed to America in 1865 on the B. S. Kimball.  The ship manifest shows their surname as "Jonsen."

Read More
Media
Thomas Christian Jensen (1818 - 1903) Profile
Thomas Christian Jensen (1818 - 1903) Profile

Sources