Virginia Louise Ashton (1905 - 1991) Profile

Virginia Louise Ashton

Media
Virginia Louise Ashton (1905 - 1991) Profile
Virginia Louise Ashton (1905 - 1991) Profile
Mission Photo, Hawaiian Mission, ca 1928-31
Mission Photo, Hawaiian Mission, ca 1928-31

Sources