Transcript

Transcript for Liljenquist, Ole Nielsen, "Biografiske Skizzer," Morgenstjernen, Marts 1883, 40

I Liverpool gik vi ombord paa Sejlskibet,,Westmoreland "fra Philadelphia, og efter syv Ugers Sorejse ankom vi til naevnte Stad. Den forste Nyhed, som blev os meddelt ved vor Ankomst, var, at Parley P. Pratt var bleven snigmyrdet, og at Præsident Buchanan havde sendt en stor Armé op mod "Mormonerne". Fra Philadelphia rejste vi med Jærnbane til Iowa City. Her blev jeg beskikket til at skulle gaa med Haandkarrekompagniet til Florence, medens min Familie skulde tage med Vognkompagniet. Fra Florence havde jeg Lejlighed til at rejse i min Families Selskab til Salt Lake City, hvor vi ankom d. 13de September. Vi passerede forbi Buchanans Armé paa Sletterne, men da Soldaterne rejste paa den söndre Side af Platte-Floden og vi paa den nordre, saa' vi dem ikke. Vi mödte imidlertid Joseph W. Young, som var paa Vejen til Europa for at kalde alle Utah Missionærene hjem. Jeg tilligemed min Hustru og fire Börn naaede Zion i bedste Velgaaende, i Overensstemmelse med Franklin D. Richards' Forudsigelse.