Barrett, Elsie E. Turley, Mary Elizabeth Rollins Lightner [1936], 28-32.