Diane Stokoe, The Mormon Waldensians, Thesis, 1985, 3, 35, 61.