O Le Au Paia: O Le Tala o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai

  Faitau i le tala musuia moni o le Toefuataiga i lenei tala faasolopito fou e fa voluma.
  Faitau Nei Loa I Ai

  O Se Talafaasolopito Fou Faamatala

  Faitau i le tala moni musuia a tamaitai ma alii o e ua tuuto atu o latou olaga i le faatulagaina o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai i le salafa o le kelope. Aoao e uiga i mea autu na tutupu e uiga i le Toefuataiga, ma molimau i aao alofa o le Alii i olaga o Lana fanau a’o latou foiaina tulaga matautia ina ia osia ma tausia feagaiga paia ma Ia.

  Faitau le O Le Au Paia i le Taimi Nei

  O mataupu muamua o le Au Paia o loo faailoa mai i mekasini o le Ensign ma le Liahona

  O Loo Maua Nei

  Siaki a matou faaopoopoga fou

  O loo faaauau pea ona matou faaopoopoina vitio, autu, ma tusi i lenei uepisaite, O nisi nei o a matou faaopoopoga sili ona lata mai.

  E Faapefea Ona Maua le O Le Au Paia

  O Le Au Paia: O Le Tala o le Au Paia o Aso e Gata Ai o loo maua i mamanu eseese. Filifili mai i filifiliga i le lisi lenei, ma tofo i faamatalaga faavavave lea o le a faagaeetiaina le au faitau ma faateleina le faatuatua i totonu o fale ma aiga.

  Au Paia i totonu o le Potuaoga

  Au Paia: O Le Tala o Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai o se punaoa autu e faaopoopo ai le vaaiga ma le talaaga ao e aoao atu upumoni o le Toefuataiga ma vaega o le Mataupu Faavae ma Feagaiga.

  Fesootai ma le Au Paia

  Saili i matou i luga o le Facebook, Twitter, Google Plus, ma isi mea.